Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 3dje kapitel

7. Det femte brev til menighedens engel i Sardes

1 Skriv til engelen i Sardes: Dette sige han, som har de 7 Guds Aander og de 7 stjerner: Jeg kender dine gjerninger, at du har navn for, at du lever, og du er død.

2 Bliv vaagen og styrk det øvrige, som du er ved at kaste bort. Jeg har nemlig ikke, fundet dine gjerninger fuldkommede for min Gud.

3 Husk derfor paa, hvorledes du har modtaget og hørt, og vaer derpaa, og vend om! Naar du da ikke vil vaagne, vil jeg komme over dig som tyv, og du skal slet ikke vide, hvad stund jeg vil komme over dig.

4 Dog har du faa navne i Sardes, som ikke har besmittet deres klæder, og de skulle vandre med mig i hvide klæder, fordi de ere værdige.

5 Den, som sejrer, han skal føres i hvide klæder, og jeg vil ingenlunde udslette hans navn af livets Bog, men jeg vil vedkende mig hans navn for min Fader og for hans engle.

6 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne!

8. Det sjette brev til menighedens engel i Filadelfia

7 Skriv til engelen for menigheden i Filadelfia: Dette siger den hellige, den sanddru, som har Davids nøgle, som lukker op, saa ingen kan lukke den, uden han, som lukker op, og ingen anden kan lukke op:

8 Jeg kjender dine gjerninger. Se, jeg har stillet aaben dør for dig, som ingen kan lukke, fordi du har en ringe kraft, men du bevare mit Ord og fornægtede ikke mit navn.

9 Se, jeg giver dig nogle af satans skole, som sige, de ere jøder, og er det ikke, men lyve. Se, jeg vil lade dem komme og nedkaste sig for dine fødder og erkjende, at jeg har elsket dig.

10 Fordi du har bevaret mit Ord om taalmodighed, vil jeg også bevare dig fra den fristelsens stund, som vil komme over hele verden til at friste dem, som bo paa jorden.

11 Jeg kommer hastig, hold fast paa, hvad du har, at ingen skal tage din krone.

12 Den, som sejrer, vil jeg gjøre til en pille i min Guds tempel, og han skal ikke mere gaa udenfor; og jeg vil skrive min Guds navn paa ham, og min Guds stads, det nye Jerusalems navn, hvilken stiger ned fra himlen fra min Gud, og mit det nye navn.

13 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne!

9. Det syvende brev til menighedens engel i Laodikea

14 Skriv til engelen for menigheden i Laodikea: Dette siger han, som er Amen, det tro og sanddru vidne, Guds skabnings begyndelse.

15 Jeg kjender dine gjerninger, at du er hverken kold eller varm; gid du var kold eller varm;

16 som du da er lunken, og hverken varm eller kold, vil jeg spytte dig ud af min mund.

17 Fordi du siger: Jeg er rig og har overflod og fattes intet, og ikke veed, at du er ussel og elendig og fattig og blind og nøgen,

18 raader jeg dig, hos mig at kjøbe guld, som er lutret i ild, forat du kan blive rig; og hvide klæder til at kaste om dig, at din nøgenheds skam ikke skal blive blottet; og øjensalve; salv dine øjne, forat du kan se.

19 Alle dem, jeg elsker, rævser og tugter jeg; vær derfor nidkjær og omvend dig!

20 Se, jeg staaer for døren og banker. Naar nogen hører min røst og aabner døren, vil jeg ogsaa gaa ind til ham og holde nadver med ham, og han med mig.

21 Den som sejrer, vil jeg give at sidde hos mig paa mit højsæde, ligesom og jeg har sejret og sidder hos min Fader paa hans højsæde.

22 Den, som har øre, høre, hvad Aanden siger til menighederne!

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22