Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 4de kapitel

10. Johannes seer Gud paa sit højsæde og de 24 præster og 4 væsener foran dem

1 Derefter saae jeg, og se en dør blev aabnet i himlen, og den første røst, som jeg havde hørt tale til mig som af en basun, sagde: Stig herop! og jeg vil vise dig, hvad der skal ske herefter;

2 og strax henrykkedes jeg, og se, der stod et højsæde i himlen, og en sad paa højsædet;

3 han var at se til som en Jaspis og Sardersten, og der var en regnbue trindt om højsædet, at se til som en smaragd;

4 og omkring højsædet stod 24 højsæder, og jeg saae de 24 præster siddende paa højsæderne, og de vare iførte hvide klædebon og havde guldkroner paa deres hoveder.

5 Fra højsædet udgik der lyn og røster og tordener, og 7 tændte lamper brændte foran hans højsæde, og disse er Guds 7 Aander.

6 Foran højsædet var der som et glarhav, der lignede krystal, og midt for højsædet og omkring det var der 4 væsener, som vare fulde af øjne for og bag.

7 Det første væsen lignede en løve, og det andet væsen lignede en kalv, det tredje væsen havde ansigt som et menneske, og det fjerde væsen lignede en flyvende ørn;

8 og de 4 væsener havde hver især 6 vinger, rundt om og indentil fulde af øjne, og de standsede ikke dag og nat med at sige: hellig, hellig, hellig; hellig, hellig, hellig; hellig, hellig, hellig er Gud Herren Almægstigste, han som var, og som er, og som kommer!

9 og naar væsenerne give ham, som sidder paa højsædet og lever i al evighed, ære og pris og taksigelse,

10 falde de 24 præster ned for ham, som sidder paa højsædet, og tilbede ham, som lever i al evighed, og de nedlægge deres kroner for højsædet og sige:

11 Værdig er du, Herren og vor Gud, den hellige, til at modtage æren og prisen og magten, fordi du har skabt alle ting, og ved din villie ere de og bleve skabte.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22