Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 5te kapitel

11. Bogen med de 7 segl, som kun Lammet kan aabne

1 Jeg saae en Bog i hans højre haand, som sidder paa højsædet, og den var beskreven indvendig og udvendig og forseglet med 7 segl;

2 og jeg saae en mægtig engel udraabe med høj røst: Hvem er værdig til at aabne Bogen og løse dens segl?

3 men ingen i himlen eller paa jorden eller under jorden kunde aabne Bogen eller se i den;

4 og jeg græd meget, fordi ingen fandtes værdig til at aabne og læse Bogen eller se i den.

5 Men en af præsterne sagde til mig: Græd ikke! Se, Løven af Judas stamme, David rod, har vundet sejr til at aabne Bogen og dens 7 segl.

6 Og jeg saae, og se, midt imellem højsædet og de 4 væsener og midt imellem præsterne stod et Lam, ligesom slagtet; det havde 7 horn og 7 øjne, og disse ere de 7 Guds Aander, som ere udsendte til den hele jord;

7 og det kom og tog Bogen af hans højre haand, som sad paa højsædet;

8 og da det tog Bogen, faldt de 4 væsener og de 24 præster ned for Lammet; de havde hver sin harpe og guldskaaler fulde af røgelse, som er de helliges bønner;

9 og de sang en ny sang og sagde: Værdig er du til at modtage Bogen og aabne dens segl, fordi du er slagtet og har med dit blod kjøbt os til Gud af hver stamme og tungemaal og folk og slægt,

10 og gjort dem til konger og præster for vor Gud, og de skulle herske over jorden.

11 Og jeg saae og hørte en røst som af mange engle rundt om højsædet og væsenerne og præsterne, og deres tal var titusinder gange titusinder og titusinder gange titusinder,

12 og de sagde med høj røst: Lammet, som var slagtet, er værdigt til at modtage magten og rigdom og visdom og kraft, og ære og herlighed og velsignelse;

13 og hver skabning, som er i himlen og paa jorden og under jorden og paa havet og hvad som er i dem, hørte jeg alle sige: Velsignelse, ære og herlighed og magt i al evighed være ham, som sidder paa højsædet, og Lammet! Amen;

14 og de 4 væsener sagde Amenet, og præsterne faldt ned og tilbad.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22