Bibelen

Det nye testamente

VIL. Johannes syner

Det 8de kapitel

14. Det syvende segl aabnes

1 Da det aabnede det syvende segl, blev der tavshed i himlen henved en halv time. -

2 og jeg saae de 7 engle, som stode foran Gud, og der blev givet dem 7 basuner.

3 Men der kom en anden engel og stod ved alteret; han havde et guldrøgelsesfad, og der blev givet ham megen røgelse, forat han skulde føje den til alle de helliges bønner paa guldalteret foran højsædet;

4 og dampen af røgelsen steg med de helliges bønner op af engelens haand for Gud;

5 og engelen tog røgelsefadet, fyldte det med ilden fra alteret og kastede det til jorden, og der blev røster og tordener og lyn og jordskjælv.

3. De 7 basunede engle

15. De 4 første engle basune

6 De 7 engle, som havde de 7 basuner, gjorde sig rede til at basune;

7 og den første basunede, og der kom hagel og ild blandet med blod og blev kastet paa jorden, og den tredje del af jorden forbrændtes og alt grønt græs afsvedes. -

8 Saa basunede den anden engel, og der blev kastet ligesom et stort brændende bjerg i havet, og den tredje del af havet blev blod,

9 og tredjedelen af skabningerne i havet, som have liv, døde, og tredjedelen af skibene forgik. -

10 Saa basunede den tredje engel, og der faldt en stor stjerne, der brændte som en fakkel, fra himlen, og den faldt paa tredjedelen af floderne og paa vandkilderne;

11 og denne stjernes navn hedder malurten, og tredjedelen af vandene blev til malurt, og mange mennesker døde af de vande, fordi de vare blevne bedske. -

12 Saa basunede den fjerde engel, og der ramtes den tredje del af solen, og den tredje del af maanen og den tredje del af stjernerne, saa at den tredje del af dem blev formørket, og dagen fattedes tredjedelen af sit lys og natten ligesaa;

13 og jeg saae og hørte en flyvende som en ørn i mellemhimlen, som sagde 3 gange med høj røst; Ve, Ve, Ve, dem, som bo paa jorden, for de øvrige basunrøster af de 3 engle, som skulle basune.

Johannes syner
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22