Bibelen

Alle MP3 filer er fjernet fra serveren, og jeg har begyndt forfra med at indlæse. I kan hente filerne på Soundcloud.com/biblosdk.

HJÆLP

Hvis i finder fejl i kapitlerne, så må i gerne sende mig en email, med link, og hvad der er lavet fejl i. Jeg formår ikke at læse det hele igennem selv, så al hjælp vil være påskønnet.

Det gamle testamente

Første Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Anden Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Tredje Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Fjerde Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Femte Mosebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Josvabogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Dommerbogen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruths Bog

1 2 3 4

Første Samuelsbog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Anden Samuelsbog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Første Kongebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Anden Kongebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Første Krønikebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Anden Krønikebog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ezras Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nehemjas' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Esters Bog

1 2 3

Jobs Bog

Salmerne Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 91

Ordsprogenes Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Prædikerens Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Højsangen

1 2 3 4 5 6 7 8

Esajas' Bog

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Jeremias' Bog

Klagesangene

Ezekiels Bog

Daniels Bog

Hoseas' Bog

Joels Bog

Amos' Bog

Obadias' Bog

Jonas' Bog

Mikas Bog

Nahums Bog

Habakkuks Bog

Sefanias' Bog

Haggajs Bog

Zakarias' Bog

Malakias' Bog

Det nye testamente

Matthæus Evangeliet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Markos Evangeliet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukas Evangeliet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Johannes Evangeliet

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Apostel-saga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Paulus' Brev til Romerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus' Første Brev til Korintherne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus' Andet Brev til Korintherne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Paulus' Brev til Galaterne

1 2 3 4 5 6

Paulus' Brev til Efesierne

1 2 3 4 5 6

Paulus' Brev til Filippierne

1 2 3 4

Paulus' Brev til Kolossenserne

1 2 3 4

Paulus' Første Brev til Thessalonikerne

1 2 3 4 5

Paulus' Andet Brev til Thessalonikerne

1 2 3

Paulus' Første Brev til Timotheus

1 2 3 4 5 6

Paulus' Andet Brev til Timotheus

1 2 3 4

Paulus' Brev til Titus

1 2 3

Paulus' Brev til Filemon

1

Brevet til Hebræerne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakobs Brev

1 2 3 4 5

Peters Første Brev

1 2 3 4 5

Peters Andet Brev

1 2 3

Johannes' Første Brev

1 2 3 4 5

Johannes' Andet Brev

1

Johannes' Tredje Brev

1

Judas' Brev

1

Johannes syner

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Link til mig